TERMES I CONDICIONS GENERALS APLICABLES AL FESTIVAL SÓNAR DE DIA I AL FESTIVAL SÓNAR DE NIT I A LA VENDA D'ENTRADES PER ALS MATEIXOS

Descarregar termes i condicions generals

 

1. DADES DELS FESTIVALS

 

Identificació:

- Festival Sónar de Dia: 13, 14 i 15 de juny de 2024 (Recinte Fira Montjuïc).

Inclou les activitats de Sónar+D. Algunes activitats de Sónar+D són accessibles únicament amb determinades Modalitats d'Entrada, i no és vàlida una Entrada genèrica per al Festival Sónar de Dia.

- Festival Sónar de Nit: 14 i 15 de juny de 2024 (Recinte Gran Via Hospitalet).

Sessions dels Festivals:

- Sónar de Dia 13 de juny (15:00 h a 00:00 h - hora límit d'entrada 23.30 h) *Per Entrades amb accés al programa exclusiu Sónar +D, la Sessió començarà a les 10:00.

- Sónar de Dia 14 de juny (15:00 h a 23:00 h - hora límit d'entrada 22.30 h). *Per Entrades amb accés al programa exclusiu Sónar +D, la Sessió començarà a les 10:00.

- Sónar de Dia 15 de juny (15:00 h a 23:00 h - hora límit d'entrada 22.30 h).

- Sónar de Nit 14 de juny (20:30 h a 07:00 h - hora límit d'entrada 06:00 h).

- Sónar de Nit 15 de juny (20:30 h a 07:00 h - hora límit d'entrada 06:00 h).

Els horaris poden patir variacions.

 

Entitats organitzadores:

 

- Festival Sónar Dia:

ADVANCED MUSIC, S.L., amb domicili social a Barcelona (08005), carrer Zamora 45-47, 6-1, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 45.234, foli 49, full B-481.219, inscripció 1a, i proveïda de N.I.F. B-66.699.216.

Telèfon: 0034 933 208 163

e-mail: mitjançant aquest Formulari de contacte.

 

- Festival Sónar Nit:

FESTIVAL SONAR NOCHE 2016, A.I.E., amb domicili social a Barcelona (08005), carrer Zamora 45-47, 6-1, i proveïda de N.I.F. V-66.783.457

Telèfon: 0034 933 208 163

e-mail: mitjançant aquest Formulari de contacte.

 

Canal(s) de Vendes Autoritzat(s):

- Venda online: Plataforma DICE.

*Aquest Canal de Venda Autoritzat està operat per un tercer (DICE) i per tant el procés de venda està regulat pels termes i condicions de la seva plataforma (pots consultar-los en aquest enllaç).

**L'adquisició d'una Entrada per aquest Canal de Venda Autoritzat comporta l'aplicació d'unes Despeses de Gestió que hauran de ser abonades en comprar la vostra Entrada (10% sobre el preu de l'Entrada, mai superant els 15 euros; excepte per a entrades combinades amb altres esdeveniments, en què aquesta comissió pot variar depenent del paquet combinat).

***L'adquisició d'una Entrada per aquest Canal de Venda Autoritzat comporta necessàriament que l'usuari tingui un compte a la plataforma DICE (i per tant accepti els termes i les condicions d'aquesta plataforma).

****L'Entrada adquirida mitjançant aquest Canal de Venda Autoritzat només estarà disponible (i serà vàlida) en format electrònic. La teva Entrada quedarà vinculada al teu compte a DICE i guardada a la seva App. Per bescanviar l'Entrada per la teva Polsera caldrà mostrar-la al Punt Check-in a través del dispositiu mòbil.

- Venda a la botiga física: Taquilles Sónar de Nit (ubicades al Recinte Gran Via Hospitalet)

* NO totes les Modalitats d'Entrada estan disponibles a les Taquilles Sónar de Nit.

 

2. ACCEPTACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS

 

Els presents TERMES I CONDICIONS GENERALS (d'ara endavant, els Termes i Condicions) són aplicables al Festival Sónar de Dia (incloent Sónar+D) i al Festival Sónar de Nit.

És molt important que llegiu atentament aquests Termes i Condicions abans de realitzar qualsevol comanda d'Entrades per al Festival, ja que a l'ADQUIRIR, TENIR, USAR o TENIR LA INTENCIÓ D'UTILITZAR qualsevol Entrada per al Festival, ACCEPTES PLENAMENT ELS TERMES I CONDICIONS, I QUEDAR VINCULAT PELS MATEIXOS.

Per aquest motiu, si no esteu d'acord amb tots i cadascun dels Termes i Condicions, no heu d'adquirir, tenir, usar o tenir intenció d'usar una Entrada per al Festival.

·       Per a totes les qüestions relatives a les dades de caràcter personal que facilitis com a usuari de la nostra Web, o durant el procés de compra, si us plau, visita la nostra Política de Privadesa.

·       La utilització de la nostra Web t'atribueix, des del teu accés, la condició d'usuari i implica la teva acceptació de les disposicions incloses a les Condiciones de Ús de la Web.

 

3. DEFINICIONS

 

A continuació incloem les definicions que apliquen a aquests Termes i Condicions, per facilitar-ne una millor comprensió:

Assistent: la persona que havent adquirit una Entrada, assisteix al Festival.

Canal(s) de Vendes Autoritzat(s): els canals a través dels quals podràs adquirir la teva Entrada per al Festival, i que són EXCLUSIVAMENT, els que es detallen a l'apartat “1. DADES DEL FESTIVAL”.

Carta d'autorització: la carta d'autorització i responsabilitat necessària per a l'accés i la permanència de menors de 16 anys al Festival Sónar de Dia (Recinte Fira Montjuïc) disponible al següent enllaç.

Cashless: sistema de pagament a través de polsera.

Condicions d'accés: les condicions per a l'accés i la permanència al Festival que es detallen a l'apartat “6.4. DRET D'ADMISSIÓ”.

Condicions del Festival: la informació sobre el Festival que es troba disponible a la Web (segons vagi actualitzant l'Entitat Organitzadora), i que inclou la descripció general del Festival, site map, horaris, accessibilitat, i altres dades i informació rellevant en relació amb el Festival.

Entitat organitzadora: ADVANCED MUSIC, S.A. (per a Festival Sónar de Dia) i FESTIVAL SONAR NOCHE 2016, A.I.E (per a Festival Sónar de Nit), les dades de les quals es detallen a l'apartat “1. DADES DEL FESTIVAL”.

Entrada: L'entrada adquirida a través del Canal de Vendes Autoritzat per accedir al Festival.

Festival: El Festival Sónar de Dia i/o el Festival Sónar de Nit, indistintament.

Despeses de gestió: l'import que la plataforma de venda d'Entrades en línia cobra a l'adquirent d'una Entrada.

Guarda-roba: el punt que l'Entitat Organitzadora posa a disposició dels Assistents a cada Recinte perquè puguin deixar la seva roba i estris durant la celebració de cada Sessió del Festival.

Modalitats d'Entrades: les diferents tipologies d'entrades, passis i abonaments disponibles per accedir al Festival (o determinades Sessions del Festival).

Polsera: la Polsera que cada Assistent haurà d'obtenir al Punt Check-in (canviant l'Entrada prèviament adquirida) per poder accedir al Festival. La Polsera incorpora el dispositiu que funciona com a moneder (permetent als Assistents el pagament a través del sistema Cashless).

Punt Check-in: els punts en què els tenidors d'una Entrada hauran de bescanviar-la per una Polsera per poder accedir al recinte del Festival. Per a més informació consulta la pàgina web.

Punts de Recàrrega: els punts en què els Assistents podran recarregar el moneder de les Polseres (sistema Cashless) per posteriorment utilitzar el saldo recarregat per adquirir productes i serveis dins del Recinte. Per a més informació consulta el següent enllaç.

Recinte: significa, indistintament, i segons apliqui, el Recinte Fira Montjuïc i el Recinte Gran Via Hospitalet.

Recinte Fira Montjuïc: el Recinte en què se celebra el Festival Sónar de Dia (incloent-hi les activitats de Sónar +D) situat a Barcelona (08004), Avinguda Rius i Taulet, s/n.

Recinte Gran Via Hospitalet: el Recinte on se celebra el Festival Sónar de Nit, situat a l'Hospitalet de Llobregat (08908), Av. Joan Carles I, 64.

Reentrada: Durant una mateixa sessió del Festival, el dret a abandonar temporalment el recinte i tornar-hi accedir (sempre amb anterioritat a l'hora límit d'entrada establerta per a cada sessió del Festival).

Taquilles Sónar de Nit: Les taquilles ubicades al Recinte Gran Via Hospitalet.

Termes i Condicions: els presents TERMES I CONDICIONS GENERALS FESTIVAL SÓNAR DE DIA I FESTIVAL SÓNAR DE NIT.

Web: el lloc web www.sonar.es

 

4. ENTRADA I POLSERA

 

Totes les entrades i polseres seran propietat de l'entitat organitzadora.

 

4.1. ENTRADES

 

4.1.1. MODALITATS D'ENTRADA

 

Al següent enllaç trobaràs les Modalitats d'Entrades per accedir al Festival.

No totes les Modalitats d'Entrada es posen a la venda al mateix moment i, per tant, aquesta informació pot variar depenent del moment en què accedeixis a l'enllaç.

INFORMACIÓ IMPORTANT: La Modalitat d'Entrada no només determina a quina Sessió(s) del Festival podràs accedir, sinó que estableix a més a quins altres complements et dóna dret (a tall d'exemple, continguts exclusius Sónar +D, accessos ràpids al Recinte, dret de Reentrada, accés a zones VIP, Guarda-roba gratuït o ús del SonarBus VIP).

És molt important que llegiu amb atenció la informació que posem a la vostra disposició a l'enllaç facilitat en aquest Apartat per triar la Modalitat d'Entrada que voleu adquirir.

En fer la compra d'una Entrada l'usuari declara haver llegit, entès i acceptat tota la informació relativa a la Modalitat d'Entrada adquirida.

És responsabilitat de l'usuari comprovar les restriccions d'edat, les condicions d'accessibilitat i la resta de Termes i Condicions i Condicions del Festival.

L'Entitat Organitzadora es reserva el dret de modificar els preus de cada Modalitat d'Entrada en qualsevol moment. Les Entrades es facturaran sobre la base de la tarifa en vigor en el moment de la seva adquisició a través del Canal de Vendes Autoritzat.

 

4.1.2. CANALS DE VENDA AUTORITZATS

 

Únicament seran vàlides les Entrades adquirides a través dels Canals de Venda Autoritzats.

L'Entitat Organitzadora NO es fa responsable de les Entrades que s'hagin adquirit a través de qualsevol canal diferent dels Canal de Venda Autoritzats descrits (incloent per mitjà de revenda).

 

4.1.3. REVENDA I/O USOS PROMOCIONALS

 

Les Entrades són per a ús personal.

Les Entrades online adquirides només es podran transferir i assignar al seu usuari final a través dels mitjans habilitats a la pròpia plataforma de venda online.

La revenda està prohibida i pot donar lloc a la cancel·lació de l'Entrada sense reemborsament o compensació i/o al fet que es denegui l'accés al Festival al titular/portador de l'Entrada o se l'expulsi del recinte.

LA POSSESSIÓ D'UNA ENTRADA NO DÓNA DRET AL SEU POSSEÏDOR O A TERCERS A UTILITZAR-LA AMB FINS PUBLICITARIS, DE MÀRQUETING O DE PROMOCIÓ (INCLOSOS CONCURSOS, REGALS, SORTEJOS O VENDA CONJUNTA AMB ALTRES BÉNS I SERVEIS) excepte en aquells casos en que l’Entitat Organitzadora hagi autoritzat de forma expressa i per escrit. L'INCOMPLIMENT D'AQUEST PUNT OBLIGARÀ A L'ANUNCIANT I/O USUARI NO AUTORITZAT A FER EFECTIVA UNA PENALITZACIÓ EQUIVALENT A UN MIL PER CENT DEL PREU D'ADQUISICIÓ DE L'ENTRADA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE L'ENTITAT ORGANITZADORA A RECLAMAR ELS DANYS I PERJUDICIS CAUSATS.

 

4.1.4. DESISTIMENT, CANVIS O DEVOLUCIONS

 

Un cop adquirida la teva Entrada, no s'admetran canvis ni devolucions; excepte

(i) En els casos d'upgrade (millora de la Modalitat d'Entrada prèviament adquirida, perquè et permeti accedir a més Sessions del Festival, o tenir accés a més complements). Només es poden tramitar a través del mateix Canal de Vendes Autoritzat mitjançant el qual es va adquirir l'Entrada.

(ii) en els casos previstos a l'apartat “12. CANCEL·LACIONS”.

El canvi o devolució d'una Entrada NO comportarà en cap cas la devolució de les despeses de gestió que són carregades per la plataforma de venda online.

L'adquirent d'una Entrada no té dret a desistir de la compra efectuada online, perquè és aplicable l'excepció prevista a l'article 103.l. de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

 

4.1.5. ENTRADES FRAUDULENTES

 

L'entitat organitzadora adverteix que té implementats procediments tècnics capaços de detectar qualsevol entrada duplicada, fotocopiada o falsificada. L'Entitat Organitzadora tindrà dret a denegar l'accés al Recinte al portador de l'Entrada en cas de detectar-hi qualsevol anomalia. La detecció de qualsevol ús fraudulent de l'entrada serà perseguida d'acord amb la legislació vigent, incloent-hi responsabilitats de tipus penal.

Tota entrada venuda, transferida, utilitzada o cedida incomplint aquests Termes i Condicions podrà ser anul·lada i podrà denegar-se l'entrada o expulsar-se del recinte a tota persona que pretengui utilitzar-la sense reemborsament ni indemnització.

 

4.1.6. INCIDÈNCIES AMB ENTRADES

 

Per a qualsevol incidència amb la teva Entrada, prèvia al Festival contacta amb DICE, i una vegada iniciat el Festival, a les casetes d'incidències que trobaràs senyalitzades al recinte

 

4.2. POLSERA

 

4.2.1. OBTENCIÓ DE LA POLSERA ALS PUNTS CHECK-IN

 

Per accedir al Recinte del Festival hauràs de bescanviar la teva Entrada per una Polsera en un dels Punts Check-in.

Per obtenir la teva Polsera, hauràs de presentar la teva Entrada tal com s'indica a continuació:

·       Entrades adquirides online (a través de DICE):

-        Només seran vàlides les Entrades en format electrònic que es presentin a través de l'aplicació de DICE prèviament instal·lada al dispositiu mòbil (en cap cas s'admetran còpies impreses, fotos o “pantallazos”).

-        Serà responsabilitat de l'assistent tenir el dispositiu mòbil operatiu i en funcionament, amb l'app de DICE instal·lada i l'entrada descarregada. S'informa que les Entrades adquirides no seran visibles i descarregables a l'App de DICE en el moment de la compra, sinó que aquesta funcionalitat s'activarà unes hores abans de l'inici del Festival.

·       Entrades adquirides a través de les Taquilles Sónar de Nit:

-        Només seran vàlides les Entrades originals en format paper expedides a la mateixa Taquilla Sónar de Nit.

-        No s'admetran fotocòpies ni fotos de l'entrada.

-        Serà responsabilitat de l'adquirent mantenir l'Entrada en bon estat fins que sigui bescanviada per una Polsera.

No s'admetran Entrades modificades, trencades, amb indicis de falsificació, o en què es detecti qualsevol tipus d'anomalia.

 

4.2.2. COL·LOCACIÓ, CONSERVACIÓ I ÚS DE LA POLSERA

 

La Polsera NO es lliurarà a la mà, sinó que serà col·locada a l'Assistent per part del personal dels Punts Check-in. Per això, cada assistent haurà d'anar personalment a recollir la polsera, i no es podran recollir polseres per a altres persones.

Hi ha una única Polsera per Entrada. Canviada la teva Entrada hauràs de conservar la teva Polsera (col·locada al Punt Check-in) durant tots els dies que tinguis dret a accedir a Sessions del Festival.

Queda prohibida tota manipulació o intercanvi de polseres.

La polsera és l'únic element vàlid que faculta a l'assistent l'accés i la permanència al recinte.

L'Entitat Organitzadora no es fa responsable del trencament, pèrdua o manipulació indeguda de la Polsera, sent responsabilitat de l'Assistent conservar-la en tot moment, ja que la pèrdua, manipulació o trencament implicarà la impossibilitat d'accedir o romandre al Recinte.

És responsabilitat de l'assistent validar que la polsera està perfectament tancada en el moment de la seva col·locació, ja que una polsera trencada o manipulada no serà en cap cas canviada o substituïda per una altra.

ÉS MOLT IMPORTANT QUE CONSERVIS LA TEVA POLSERA DURANT EL FESTIVAL I ACABAT EL MATEIX. NO LLENCIS LA TEVA POLSERA EN ABANDONAR EL FESTIVAL – LA NECESSITARÀS PER RECUPERAR EL SALDO NO CONSUMIT DEL TEU MONEDERO CASHLESS – VEURE APARTAT “7. SISTEMES DE PAGAMENT PERMESOS DINS DEL RECINTE: CASHLESS”

 

4.2.3. INCIDÈNCIES AMB POLSERES

 

En cas de tenir una incidència amb la teva Polsera, t'hauràs de dirigir a les casetes d'incidències que trobaràs degudament identificades al recinte.

 

5. EDAT PER ACCEDIR AL FESTIVAL

 

5.1. MENORS (DE 0 A 15 ANYS)

 

Sónar de Dia (Recinte Fira Montjuïc).

Podran accedir al Festival sempre que estiguin acompanyats del seu progenitor o tutor legal, que els haurà d'acompanyar en tot moment. Els progenitors o tutors hauran d'emplenar la Carta d’Autorització, i portar-la en tot moment, i l'Entitat Organitzadora podrà sol·licitar-la en qualsevol moment.

NO SERÀ NECESSARI OBTENIR UNA ENTRADA per als menors de fins a 6 anys (inclosos).

SI SERÀ NECESSÀRIA L'ADQUISICIÓ D'UNA ENTRADA per a menors a partir dels 7 anys (inclosos).

Sónar de Nit (Recinte Gran Via Hospitalet)

NO podran accedir al Festival en cap cas.

 

5.2. MENORS (D'ENTRE 16 I 17 ANYS)

 

Sónar de Dia (Recinte Fira Montjuic) i Sónar de Nit (Recinte Gran Via Hospitalet)

Podran accedir al Festival sense necessitat d'estar acompanyats i romandre-hi, complint el que estableixen aquests Termes i Condicions.

TENEN EN TOT CAS PROHIBIT EL CONSUM D'ALCOHOL I TABAC DINS DEL RECINTE.

 

5.3. MAJORS D'EDAT (A PARTIR DE 18 ANYS)

 

Sónar de Dia (Recinte Fira Montjuic) i Sónar de Nit (Recinte Gran Via Hospitalet)

Podran accedir al Festival i romandre-hi, complint el que estableixen aquests Termes i Condicions.

 

5.4. ACREDITACIÓ DE L'EDAT

 

L'Entitat Organitzadora es reserva el dret a sol·licitar que l'Assistent mostri el document nacional d'identitat, passaport o document oficial equivalent que n'acrediti l'edat, tant als punts d'accés al Recinte com posteriorment dins d'aquest.

Qualsevol incompliment de les restriccions per raó d'edat pot donar lloc que es denegui l'accés al recinte al titular o usuari de l'Entrada, o la seva permanència (tant al menor, com al progenitor/tutor legal en cas de menors de 16 anys), sense dret a cap reemborsament o compensació.

 

6. ACCÉS AL RECINTE I DRET D'ADMISSIÓ

 

6.1. NECESSITAT DE POLSERA COL·LOCADA I EN BON ESTAT

 

Per accedir al recinte hauràs de tenir degudament col·locada al canell la polsera. No s'admetrà l'accés (ni la permanència) al recinte sense polsera, o amb polseres visiblement manipulades, fetes malbé o trencades. Si la teva Polsera és vàlida per a diverses Sessions del Festival hauràs de conservar-la durant tots els dies per poder accedir a cadascuna de les Sessions del Festival a la qual teniu accés.

Si la Polsera a més té associat el dret a Reentrada, cal que la conservis cada cop que vulguis abandonar temporalment el Recinte durant una Sessió del Festival.

 

6.2. OBJECTES NO PERMESOS AL RECINTE

 

L'Entitat Organitzadora podrà restringir l'entrada al Recinte de qualsevol objecte que pugui resultar perillós, insegur, insalubre o que el seu ús pugui contravenir aquests Termes i Condicions.

D’acord a la legislació vigent, els Assistents (i les bosses, bolsos, motxilles o similars, amb les quals vulguin entrar al Recinte) podran ser registrats pel personal de seguretat del Festival a fi de prevenir l'entrada d'aquests objectes.

S'inclou a continuació un Llistat Indicatiu d'Objectes No Permesos al Recinte del Festival:

- Aerosols o altres recipients de/amb gas.

- Armes o objectes que poguessin produir els mateixos efectes, com a elements punxants, tallants, o que s'estimin perillosos per a la seguretat (incloent pals selfie).

- Banderes, pancartes, pòsters o altres elements de propaganda, que continguin (i) propaganda política, o (ii) propaganda religiosa, o (iii) missatges discriminatoris, ja sigui per motiu de raça, gènere, edat, nacionalitat, cultura, religió , orientació sexual, o qualsevol altre -pugui ser considerat, o no, excloent-, o (iv) missatges difamatoris, calumniosos, agressius, discursos d'odi, o tendents a alterar l'ordre públic; o (v) qualsevol altre tipus de missatge o propaganda considerats inadequats per a un festival.

EL FESTIVAL NO S'ASSOCIA A CAP SÍMBOL POLÍTIC, IDEOLÒGIC O RELIGIÓS.

- Bosses, bolsos, motxilles o altres similars les mides dels quals excedeixin de 40x20x25cm o amb una capacitat superior a 20 l.

- Càmeres professionals o altres elements professionals per al registre àudio-visual.

- Menjar i/o beguda (a excepció de menjar per a nadons i casos de necessitats especials resoltes a través d'aquest Formulari. Tampoc es permetrà l'entrada de recipients de menjar o beguda (com tuppers, cantimplores o petaques). Consulta l'apartat “8 . PUNTS DE VENDA DE MENJAR I BEGUDA” per conèixer l'oferta que trobaràs dins del Festival.

- Drons.

- Drogues, altres substàncies il·legals, o altres substàncies de consum considerades insegures, incloses les noves substàncies psicoactives (comunament conegudes com a “euforitzants legals”) i/o l'òxid nitrós també conegut com a gas del riure, i/o qualsevol utensili per a la producció d'aquestes substàncies.

- Elements que puguin interferir en els espectacles i activitats del Festival o molestar la resta d'assistents com: (i) megàfons, vuvuzeles, botzines o altres objectes similars capaços de fer soroll fort; (ii) punters làser o llanternes; (iii) petards, bengales, focs artificials o altres articles de pirotècnia; (iv) dispositius de comunicació portàtils com ara walkie talkies, jammers, ràdio scanners o similars, (v) high-vis; (vi) globus amb heli o altres elements que es posicionin per sobre del públic en general i dificultin la visibilitat dels espectacles i actuacions.

- Elements mobles com para-sols, cadires (plegables o no), taules (plegables o no), barbacoes, o tendes de campanya.

- Objectes de vidre.

- Vehicles (qualsevol tipus de), incloent bicicletes, motocicletes, monopatins, patinets o vehicles motoritzats personals. Per a persones amb necessitats especials, emplena aquest Formulari.

- Ventiladors portàtils (independentment de la mida), excepte ventalls.

L'Entitat Organitzadora no es fa responsable de cap objecte prohibit o altres articles que es considerin inadequats o insegurs i que siguin confiscats per permetre l'entrada o permanència al Recinte del Festival.

En cas que el personal de seguretat detecti la presència de qualsevol d'aquests objectes no permesos al recinte, s'acompanyarà l'assistent per abandonar el recinte a efectes de treure'n l'objecte no permès.

De manera indicativa (no limitativa), s'indica que SÍ estaran permesos els objectes següents:

- Bosses, ronyoneres, motxilles o bosses de mida reduïda (mesures iguals o inferiors a 40x20x25 i capacitat màxima 20 l.)

- Cascos de moto, bicicleta o similars (sempre que es deixin al Guarda-roba o dins dels Lockers del Recinte, si n'hi ha – Consultar Apartat “9. GUARDA-ROBA”).

- Gorres, ulleres de sol, ventalls i cremes solars (pots no superiors a 50ml).

- Tabac / Cigarretes electròniques (només se'n permetrà l'ús en espais que estiguin a l'aire lliure).

- Vehicles necessaris per a l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda (prèvia emplenament d’aquest Formulari).

 

6.3. ACTIVITATS/CONDUCTES NO ADMESES AL FESTIVAL

 

Queda prohibida qualsevol tipus d'activitat o conducta que l'Entitat Organitzadora consideri que pugui resultar perillosa, insegura, insalubre o que pugui contravenir aquests termes i condicions.

S'inclou a continuació un Llistat Indicatiu d'Activitats i/o Conductes no permeses al Festival:

- Comportaments agressius, violents, que provoquin aldarulls o disturbis, o que incitin públicament a l'odi, a la violència o a la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere, o qualsevol altra condició o circumstància social o personal, que posin en perill l'ordre públic o dificultin el desenvolupament normal del Festival (o de qualsevol activitat o espectacle en el marc del mateix). EL FESTIVAL ESTÀ COMPROMÈS AMB EL BENESTAR DE TOTS ELS SEUS ASSISTENTS. CONSULTA EN EL SEGÜENT ENLLAÇ  LES MESURES QUE ADOPTEM I POSEM A LA TEVA DISPOSICIÓ.

- Activitats molestes per a la resta dels Assistents, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites (o que puguin ser constitutives de delicte).

- Pujar o romandre a: tanques, barreres, arbres, arbustos, murs, elements de seguretat (incloent separadors de pedra o formigó), atraccions, estructures temporals, exposicions, edificis o altres elements o estructures del Festival que clarament no estiguin destinats a que els Assistents pugin o romanguin en ells.

- Portar elements que puguin resultar molestos a la resta d'assistents o impedir totalment o parcialment la bona visibilitat d'alguna representació artística.

- Entrar (o intentar entrar) a zones restringides, zones on no estigui permesa l'entrada del públic en general, o zones on la Modalitat d'Entrada adquirida no permeti l'accés.

- Crowd surfing i moshing (pogo), o altres activitats similars que es considerin insegures per al públic en general.

- Activitats tendents a provocar (o que puguin provocar) incendis, participar-hi, o llançar objectes amb/al foc.

- Fumar en espais tancats o altres espais on no es permet fumar.

- Realitzar activitats la finalitat de les quals sigui la propaganda política o religiosa. EL FESTIVAL NO S'ASSOCIA A CAP SÍMBOL POLÍTIC, IDEOLÒGIC O RELIGIÓS.

- Realitzar activitats la finalitat de les quals sigui (i) la promoció de qualsevol bé o servei, o (ii) la captació de clients, associats o afiliats (a qualsevol tipus d'organització o entitat, amb ànim de lucre o sense); tot això excepte en els casos expressament autoritzats per l'Entitat Organitzadora en el marc de l'organització i el funcionament del Festival.

- La realització de venda ambulant o qualsevol altre tipus d'activitat comercial (llevat de les expressament contractades/autoritzades per l'Entitat Organitzadora en el marc de l'organització i el funcionament del Festival). En cas d'infracció, l'Entitat Organitzadora quedarà facultada per imposar a l'infractor una penalització equivalent a UN MIL PER CENT DEL PREU QUE SERIA D'APLICACIÓ a un contracte de patrocini o venda ambulant comparable, sense perjudici del dret de l'Entitat Organitzadora a reclamar els danys i perjudicis causats.

- El consum d’alcohol i tabac per part de menors de 18 anys.

- L'adquisició per part d'una persona gran d'edat de qualsevol tipus de beguda alcohòlica per a un menor d'edat.

- Enregistrament audiovisual de qualsevol de les actuacions i espectacles del Festival per a la difusió comercial o promocional en qualsevol mitjà, sense ser un mitjà autoritzat per l'Entitat Organitzadora.

- L'intent de pagar mitjançant qualsevol altre mitjà diferent del Cashless, com ara efectiu, bizum o qualsevol altre, a les barres o altres punts de venda de béns i serveis, excepte pels Punts de Recàrrega que explícitament admetin mitjans de pagament diferents del Cashless .

 

6.4. DRET D'ADMISSIÓ

 

En aplicació del que estableix l'article 10 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i l'article 50 del Decret 112/2010, de 31 agost, que aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives de Catalunya, l’Entitat Organitzadora es reserva el dret d’admissió.

L'admissió i permanència als Recintes del Festival, queda condicionada al compliment de les següents Condicions d'Accés:

(i) El compliment dels requisits d'edat establerts a l'apartat “5. EDAT PER ACCEDIR AL FESTIVAL”.

(ii) La tinença i conservació de la polsera en els termes de l'apartat “6.1. NECESSITAT DE POLSERA COL·LOCADA I EN BON ESTAT”.

(iii) No tenir ni introduir al Recinte cap dels objectes detallats al Llistat Indicatiu d'Objectes No Permesos inclòs a l'Apartat “6.2. OBJECTES NO PERMESOS EN EL RECINTE”).

(iv) No dur a terme cap de les activitats/conductes detallades a l'apartat “6.3. ACTIVITATS/CONDUCTES NO ADMESES AL FESTIVAL”.

(v) Complir amb la resta de drets i obligacions inclosos en aquests Termes i Condicions, i que s'estableixen per garantir tant el degut gaudi del Festival per part de tots els Assistents, com la seguretat de tot el personal i artistes que treballen en el Festival.

En particular, l'Entitat Organitzadora es reserva el dret a denegar l'accés o permanència al Recinte als Assistents que:

(i) Contravinguin les indicacions objectives de l'Entitat Organitzadora (i en particular, del personal de seguretat del Festival) aplicables de manera general a tot el públic, i dirigides a garantir el bon desenvolupament i funcionament del Festival, i la seguretat i benestar tant dels Assistents, com dels artistes i treballadors del mateix.

(ii) Duguin a terme comportaments o conductes no admeses (segons es descriuen a l'apartat 6.3 anterior). En particular, l'Entitat Organitzadora es reserva el dret a negar l'accés al Recinte a qualsevol persona que tingui un comportament agressiu, violent, que provoqui aldarulls o disturbis o que inciti públicament a l'odi, la violència o la discriminació, a l'entrada o als voltants del recinte (sense necessitat que aquesta conducta hagi tingut lloc dins del recinte).

(iii) Pretenguin introduir, introdueixin, portin o utilitzin qualsevol classe d'armes o d'objectes que puguin produir els mateixos efectes, com ara elements punxants, tallants, o que s'estimin perillosos per a la seguretat; o qualsevol substància il·legal. Això sense perjudici de la facultat de denegar l'accés a qualsevol assistent que pretengui introduir els objectes detallats al Llistat Indicatiu d'Objectes No Permesos inclòs a l'apartat 6.2.

(iv) Mostren símptomes d'embriaguesa o estiguin consumint drogues o substàncies estupefaents o mostrin símptomes d'haver-les consumit. Es trobin en possessió o trafiquin amb drogues o altres estupefaents.

(v) No compleixin les condicions i/o els requisits establerts per raó d'edat.

 

La no admissió o expulsió del Recinte, emparada en allò establert en aquest apartat, no implicarà la devolució o reemborsament del preu de l'Entrada.

Així mateix, podrà comportar la retirada immediata de la polsera (que quedarà en possessió de l'Entitat Organitzadora sense possibilitat de reutilitzar-se).

 

6.5. AFORAMENTS

 

Els recintes, i dins d'aquests, les diferents àrees, tenen un aforament limitat, de manera que un cop s'arribi a aquest límit es tallarà l'accés. Les persones només podran accedir al recinte quan l'aforament no estigui complet. Així mateix, els assistents amb una modalitat d'entrada que permetin l'accés a una àrea concreta dins del recinte només podran accedir quan l'aforament no estigui complet. En conseqüència, l'Entitat Organitzadora no serà en cap cas responsable de la impossibilitat de certs Assistents d'accedir en un moment determinat al Recinte o a una àrea concreta dins d'aquest, si aquests tenen l'aforament complet.

 

6.6. ACCÉS D'ANIMALS AL RECINTE

 

No es permet l'accés al recinte amb animals.

Per a persones amb necessitats especials, cal omplir el formulari que trobaràs al següent enllaç.

 

 

 

7. SISTEMES DE PAGAMENT PERMESOS DINS DEL RECINTE: CASHLESS

 

L'únic sistema de pagament admès dins del recinte és el sistema Cashless (pagament mitjançant polsera) operat per Idasfest. L'ús del sistema comporta necessàriament l'acceptació dels termes i condicions d'aquesta plataforma, que trobareu al següent enllaç.

L'ús del sistema no comporta cap cost per a l'assistent (sense perjudici de les comissions bancàries que pugui carregar la seva pròpia entitat financera).

Les Polseres que permeten l'accés al Festival porten un dispositiu tecnològic que funciona com a moneder i que permetrà als Assistents (prèvia recàrrega) l'adquisició de productes i serveis dins del Festival. D'aquesta manera, el pagament per part de l'assistent de qualsevol consumició, producte o servei dins del recinte es realitzarà a través de la lectura del xip de la polsera.

Els Assistents podran recarregar el crèdit de les seves Polseres per posteriorment poder-les utilitzar per fer pagaments dins del Recinte, tant abans com durant el Festival, a través dels Punts de Recàrrega. En aquest enllaç trobaràs la informació sobre aquests.

Excepte als Punts de Recàrrega, i en aquells altres punts en què expressament s'estableixi la possibilitat d'utilitzar un altre mitjà de pagament, NO ESTÀ PERMÈS EL PAGAMENT DE CAP PRODUCTE O SERVEI DINS DEL RECINTE A TRAVÉS D'UN MÈTODE DE PAGAMENT DIFERENT AL CASHLESS (incloent pagament en efectiu, targeta, bizum o qualsevol altre). El personal de control i seguretat pot expulsar del recinte qualsevol assistent que faci o intenti fer el pagament d'un bé o servei dins del recinte contravenint aquesta estipulació.

CONSERVA LA TEVA POLSERA ACABAT EL FESTIVAL PER PODER RECUPERAR EL SALDO NO CONSUMIT. Acabat el Festival, rebràs la informació, amb el procediment que cal seguir i terminis per recuperar el saldo no consumit de la teva Polsera. És molt important que segueixis els passos indicats per poder recuperar aquest saldo. Així mateix t'informem que:

(i) El saldo no consumit no es podrà recuperar al moment, sinó que els reintegraments es tramitaran finalitzat el Festival, una vegada s'iniciï el procediment de devolució.

(ii) ÉS RESPONSABILITAT DE L'ASSISTENT SOL·LICITAR EL REINTEGRAMENT dels saldos no consumits. No es faran reintegraments que no hagin estat prèviament sol·licitats.

(iii) Per sol·licitar el reintegrament necessitaràs el CODI QUE APAREIX A LA TEVA POLSERA.

(iv) És responsabilitat de l'assistent facilitar tota la informació que se li requereixi per poder dur a terme en temps i forma el reintegrament de saldos no consumits.

(v) Sol·licitat un reintegrament, aquest NO és immediat. Tant la plataforma Idasfest com l'Entitat Organitzadora treballaran perquè els Assistents que hagin sol·licitat el reintegrament dels seus saldos no consumits, els rebin en el menor temps possible. Això no obstant, aquest procés podria allargar-se en el temps. Únicament a efectes informatius, es deixa constància que el temps mitjà per tramitar les devolucions és aproximadament de 10 dies hàbils des de la sol·licitud. Aquest termini es pot veure alterat per múltiples motius, incloent-hi, a manera informativa i no limitativa, quan la informació proporcionada per l'Assistent estigui incompleta o contingui algun error, en el cas de comptes bancaris o targetes no espanyoles, o en el cas de qualsevol una altra incidència, ja sigui tècnica o de qualsevol altra índole.

(vi) La recuperació de saldos no consumits no té cap cost per a l'assistent (sense perjudici de les comissions bancàries que pugui carregar la seva pròpia entitat financera).

(vii) Els saldos no consumits en cap cas es tornaran en efectiu, sinó que s'ingressaran al número de compte/targeta de crèdit/dèbit que faciliti l'assistent.

Per a més informació sobre el sistema de Cashless podeu visitar el següent enllaç.

 

8. PUNTS DE VENDA DE MENJAR I BEGUDA

 

Per tal de garantir la seguretat, higiene i salubritat dels Assistents (amb inclusió de la seguretat alimentària), no està permesa l'entrada de menjar o beguda al Recinte del Festival.

Els Recintes comptaran amb

(i) punts d’aigua potable gratuïts.

(ii) punts de venda tant de beguda com de menjar, amb una àmplia oferta gastronòmica que forma part de l’experiència del Festival. L'oferta gastronòmica inclourà, juntament amb les opcions omnívores, opcions vegetarianes, veganes i sense gluten.

De conformitat amb la legislació vigent, no és permès abandonar el recinte amb begudes.

Per a més informació sobre menjar i beguda al Festival, podeu consultar el següent enllaç, on a més trobareu la política de gots que apliquem en el marc del nostre compromís amb el medi ambient.

 

9. GUARDA-ROBA

 

L'Entitat Organitzadora posa a disposició dels Assistents un punt de Guarda-roba, on els Assistents podran deixar SOTA LA SEVA EXCLUSIVA RESPONSABILITAT les peces de roba durant cada Sessió del Festival.

Per utilitzar el Guarda-roba has de tenir en compte el següent:

- El Guarda-roba no es podrà utilitzar per deixar peces de roba entre diferents Sessions del Festival.

- Utilitzar el punt de Guarda-roba NO és gratuït (excepte per a determinades Modalitats d'Entrades).

- L'Entitat Organitzadora NO ES FA RESPONSABLE EN CAP CAS de les peces de roba que els Assistents deixin al Guarda-roba (incloent robatoris, pèrdues o danys).

- Per a la recollida de les peces, l'assistent s'haurà d'adreçar al Guarda-roba amb l'identificador lliurat pel personal del Guarda-roba en deixar-les. El personal del Guarda-roba lliurarà a l'assistent únicament les peces de roba que es trobin degudament col·locades als penjadors associats a l'identificador.

- Queda totalment prohibit l'accés dels assistents a l'interior del punt de Guarda-roba.

- L'Entitat Organitzadora no garanteix que hi hagi disponibilitat per deixar les teves peces al Guarda-roba ja que l'espai és limitat.

Acabada cada sessió del Festival, els objectes que no hagin estat recollits pels assistents es tractaran com a objectes perduts (consulta el següent enllaç per a més informació).

Per a més informació sobre el Guarda-roba consulta el següent enllaç, secció “preguntes generals” Hi ha guarda-roba?

En el cas que el recinte compti amb Lockers a disposició dels assistents, aquests s'utilitzaran sota l'exclusiva responsabilitat de l'assistent, i l'entitat organitzadora no serà responsable en cap cas de les peces de roba o objectes dipositats als Lockers.

 

10. TRANSPORT I APARCAMENT

 

El desplaçament per arribar al Festival, així com l'aparcament de vehicles, són a compte i risc del titular de l'Entrada.

En el marc del nostre compromís amb el planeta i el medi ambient, aconsellem i instem a l'ús del transport públic.

Per a més informació sobre mitjans de transport i aparcament consulta el següent enllaç.

 

11. CANVIS A LES CONDICIONS DEL FESTIVAL

 

El Festival, i cadascuna de les sessions del Festival, està compost per una varietat d'actes, actuacions, ponents i artistes.

L'entitat organitzadora vetllarà per mantenir el calendari d'activitats i actuacions, el cartell i els horaris d'artistes proposats. No obstant això, tots poden patir variacions en qualsevol moment i sense avís previ, ja sigui per necessitats pròpies del Festival o per raons alienes a la voluntat de l'Entitat Organitzadora.

A aquest efecte, l'Entitat Organitzadora es reserva el dret a modificar, suspendre o alterar qualsevol de les activitats i actuacions proposades al cartell del Festival. Aquests canvis no donaran lloc en cap cas al dret d'obtenir una devolució o reemborsament del preu de l'Entrada adquirida.

En la mesura que sigui possible els canvis abans i durant el Festival s'anunciaran a la Web, i Xarxes Socials i App del Festival.

 

12. CANCEL·LACIONS

 

Cancel·lació Total d'una Sessió del Festival

En cas de cancel·lació total d'una Sessió del Festival, serà aplicable el següent:

(i) L'Entitat Organitzadora ho notificarà als adquirents de les Entrades amb la màxima brevetat, sent responsabilitat dels adquirents informar-se sobre si el Festival ha estat posposat, reprogramat o cancel·lat, i si escau, sobre les noves dates o Recintes en els que tindrà lloc.

(ii) Es retornarà als assistents el preu de l'Entrada que correspongui a la Sessió del Festival que ha estat cancel·lada íntegrament. Aquesta devolució serà parcial en cas d'Entrades que addicionalment donin accés a Sessions del Festival que no s'hagin cancel·lat, i serà l'Entitat Organitzadora la que determinarà la part del preu de l'Entrada que correspon a la Sessió del Festival cancel·lada, atenent criteris objectius. Aquesta devolució no inclou les Despeses de Gestió carregades per la plataforma de venda online.

(iii) En cas de reprogramació, l'Entitat Organitzadora podrà oferir a l'adquirent mantenir l'Entrada per a la Sessió del Festival reprogramada.

(iv) SERÀ RESPONSABILITAT DE L'ADQUIRENT DE L'ENTRADA SOL·LICITAR LA DEVOLUCIÓ, en el temps i la forma indicats per l'Entitat Organitzadora, i facilitar tota la informació que l'Entitat Organitzadora requereixi per fer-ho.

Cancel·lacions parcials

La cancel·lació parcial d'una sessió del Festival no donarà dret a la devolució (ni total ni parcial) del preu de l'entrada. A aquest efecte:

(i) Si iniciada la Sessió del Festival aquesta s'atura o no es completa per qualsevol motiu, no hi haurà reemborsament disponible.

(ii) Si l'hora d'inici de qualsevol de les sessions del Festival es retarda per algun motiu, no hi haurà reemborsament disponible.

Les males condicions climatològiques i els canvis d'horaris dins de cada sessió del Festival tampoc no donen dret a devolució o reintegrament (ni total ni parcial) de l'import de l'Entrada.

 

13. COVID-19 I ALTRES VIRUS O MALALTIES TRANSMISSIBLES

 

L'adquirent d'una Entrada reconeix els riscos (coneguts i potencials) del virus conegut com a COVID-19, o altres virus o malalties de fàcil transmissibilitat i comprèn que: (a) aquests riscos augmenten amb la proximitat a altres persones (b) aquests riscos no es poden eliminar del tot en el marc del Festival; (c) hi ha un risc inherent i elevat d'exposició a COVID-19 (o altres virus o malalties de fàcil transmissió) a qualsevol lloc públic o lloc on hi hagi persones presents; i (d) no hi ha garantia (expressa o implícita) que no estaran exposats al COVID-19 (o altres virus o malalties transmissibles) si accedeixen al recinte del Festival.

L'Entitat Organitzadora es reserva el dret (al seu criteri exclusiu) de posar, modificar o eliminar mesures relacionades amb el virus COVID-19 i altres virus o malalties de fàcil transmissió, en qualsevol moment (abans o durant la celebració del Festival), i en particular en resposta a les darreres directrius, recomanacions o legislació de les autoritats competents.

L'Entitat Organitzadora es reserva el dret a no permetre l'accés a (o expulsar de) el Recinte a qualsevol persona que es negui a complir amb les mesures que siguin aplicables al Festival relacionades amb el virus COVID-19 o altres virus o malalties de fàcil transmissió.

 

14. GRAVACIONS DURANT EL FESTIVAL

 

Per part dels Assistents:

Els Assistents reconeixen i accepten que l'Entitat Organitzadora ostenta i és titular de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i qualsevol altres, inclosos els d'imatge, derivats, directament o indirectament, de les representacions (artístiques o de qualsevol altre tipus) que tinguessin lloc amb motiu de la celebració del Festival, sense limitació territorial ni temporal, i sense cap altra limitació més que les disposades a la vigent Llei de Propietat Intel·lectual.

Queda terminantment prohibida la captació, fixació o enregistrament d'imatges o sons amb fins comercials de qualsevol tipus.

L'Entitat Organitzadora podrà expulsar qualsevol persona que incompleixi l'obligació anterior sense que això generi cap dret de devolució de l'import de l'Entrada.

Per part de l'Entitat Organitzadora (o altres col·laboradors del Festival):

Al Recinte hi podrà haver càmeres (tant de foto com de vídeo) i altres sistemes professionals per al registre d'imatges i so.

En accedir al Festival, acceptes ser fotografiat, filmat o inclòs en un enregistrament de so, així com la difusió d'aquestes fotografies, vídeos o registres per qualsevol mitjà, sense limitació territorial ni temporal. A aquest efecte, els Assistents autoritzen expressament i a títol gratuït la captació i fixació de la seva imatge i/o veu durant la celebració del Festival, i la seva difusió posterior per l'Entitat Organitzadora o tercers autoritzats per aquesta, a través de qualsevol mitjà de comunicació, consentint expressament un ús promocional i/o comercial de les imatges captades.

 

15. PROTECCIÓ DE DADES

 

La Responsable de les teves dades és l'Entitat Organitzadora (les dades de la qual figuren a l'apartat “1. DADES DEL FESTIVAL”).

Les dades de caràcter personal proporcionades al moment d'adquirir una Entrada, o com a usuari de la Web, seran tractades de conformitat amb la Política de Privadesa i la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. En particular, l'Entitat Organitzadora podrà tractar les teves dades per a les gestions pròpies de la venda d'Entrades, així com per informar-te a través de qualsevol mitjà sobre serveis, productes i promocions de l'Entitat Organitzadora, llevat que ens manifestis el contrari.

Per a qualsevol consulta o exercici dels teus drets, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic: privacy@sonar.es

Quan utilitzeu la plataforma de venda d'entrades online (operada per DICE), haureu de llegir i acceptar alhora la vostra política de privadesa.

 

16. RESPONSABILITAT DE L'ENTITAT ORGANITZADORA I LIMITACIONS

 

L'assistència i accés al Festival és per compte i risc de l'Assistent, i l'Entitat Organitzadora no és en cap cas responsable (llevat d'incompliment legal o negligència greu) per les pèrdues, lesions o danys (ni directes ni indirectes) que es puguin patir en el marc del Festival (dins o fora del Recinte). En el cas de menors d'edat, serà el supervisor/tutor legal el responsable de decidir si escau l'assistència al Festival.

La responsabilitat total màxima de l'Entitat Organitzadora en cap cas no superarà l'import de l'Entrada adquirida – sense Despeses de Gestió-. L'Entitat Organitzadora no serà responsable de cap altra despesa associada a l'assistència al Festival (com a despeses de desplaçament, allotjament o dietes), ni del valor dels objectes que es puguin fer malbé, perdre's o robar-se durant el Festival.

Si es denega l'accés al recinte (o se n'expulsa) a un assistent o tenidor d'una Entrada per qualsevol dels motius establerts en aquests Termes i Condicions, l'Entrada (o Polsera, segons correspongui) adquirida deixarà de ser vàlida, sense que es generi cap dret a reemborsament o devolució d'import (sense perjudici de la sol·licitud de reintegrament de saldos no consumits del sistema cashless).

 

17. ADVERTIMENTS I RECOMANACIONS

 

En comprar una Entrada, i/o assistir al Festival, coneixes i acceptes que:

(i) Les actuacions que tinguin lloc en el marc del Festival poden utilitzar llums estroboscòpiques, il·luminació làser, pirotècnia, i/o màquines de fum, que et poden ser molestes.

(ii) Els escenaris del Festival compten amb els altaveus que es fan servir durant les actuacions dels diferents Artistes. La música alta pot fer malbé l'oïda.

(iii) L'entitat organitzadora procura que els recintes estiguin dotats amb les estructures i les mesures necessàries per proporcionar un entorn segur. Tot i això, els Assistents han de tenir cura en desplaçar-se per dins dels Recintes, ja que hi ha zones poc il·luminades, o poden trobar-se amb sòls mullats (entre altres).

(iv) Quan demanis una beguda amb alcohol dins del recinte, el personal podrà sol·licitar que mostris un document acreditatiu de tenir l'edat necessària per fer-ho.

(v) El Recinte pot comptar amb càmeres de videovigilància per motius de salut i seguretat i prevenció de delictes.

En cas d'emergència, l'assistent haurà de seguir les instruccions i les indicacions de l'entitat organitzadora, i en particular del personal de seguretat del recinte.

 

18. ACCESSIBILITAT, NECESSITATS ESPECIALS, BENESTAR I SOSTENIBILITAT

 

L'Entitat Organitzadora es pren seriosament les necessitats de les persones que assisteixen al Festival, i treballa perquè, edició rere edició, el Festival sigui més accessible i menys excloent. Si us plau visita el següent enllaç per a qualsevol qüestió o necessitat relativa a Accessibilitat.

Així mateix, l'entitat organitzadora vetlla pel benestar de tots els assistents, treballadors, artistes i ponents. En aquest enllaç trobaràs totes les mesures que adoptem i posem a la teva disposició.

Finalment, l'Entitat Organitzadora està decididament compromesa amb el planeta i el medi ambient, i en el marc del compromís esmentat treballa en la implementació de mesures encaminades a millorar la sostenibilitat del Festival, que podràs consultar al següent enllaç.

 

19. ATENCIÓ A L'ASSISTENT I RECLAMACIONS

 

Al recinte trobaràs degudament identificats els punts d'informació i gestió d'incidències.

Per fer qualsevol reclamació caldrà que l'Assistent s'identifiqui i acrediti la condició d'assistent al Festival.

FULLS DE RECLAMACIÓ

L'Entitat Organitzadora tindrà fulls de reclamació al Recinte a disposició del públic. Per a més informació sobre on obtenir-les i tramitar-les adreça't al punt d'informació de cada recinte.

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE LITIGIS ONLINE

Si heu adquirit l'Entrada online (a través de la plataforma DICE) i en l'eventual cas que no hagi estat possible resoldre una incidència adreçant-vos al següent formulari de contacte, de conformitat amb el que estableix l'article 14.1 del Reglament 524/2013, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, t'informem que tens la possibilitat de recórrer a una entitat de resolució alternativa de litigis en matèria de consum accessible a través de la següent adreça:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

20. CANVIS

 

L'Entitat Organitzadora es reserva el dret de modificar aquests Termes i Condicions de considerar-ho necessari. L'Entitat Organitzadora notificarà als adquirents d'una Entrada aquells canvis que puguin afectar substancialment o materialment els seus drets com a consumidor i usuari.

Si tens qualsevol dubte sobre aquests Termes i Condicions o sobre les Condicions del Festival, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del següent formulari.

 

21. RESERVA LEGAL

 

L'entitat organitzadora està legitimada per prendre les mesures legals, tant civils com penals, que consideri oportunes contra els causants de qualsevol intent d'estafa, abús i/o per danys causats a l'Entitat Organitzadora, directament o indirectament.

 

22. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Aquests Termes i Condicions han estat redactats i han de ser llegits i interpretats de conformitat amb la legislació espanyola aplicable al lloc de celebració del Festival.

Per a la solució de qualsevol tipus de conflicte entre l'Entitat Organitzadora i l'usuari seran competents els jutjats i els tribunals de la ciutat de Barcelona, sense perjudici dels drets del consumidor que podrà reclamar davant dels tribunals del seu domicili.